Polityka Prywatności

1. Wprowadzenie

Dziękujemy za wybranie CricksyDog!

Na CricksyDog chcemy zapewnić Tobie jak najlepsze doświadczenia, aby podobało Ci się korzystanie z naszych usług dziś, jutro i w przyszłości. Dlatego też jednym z naszych najważniejszych priorytetów zawsze będzie Twoja prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych. Chcemy więc w sposób przejrzysty wyjaśnić, jak gromadzimy, przechowujemy, udostępniamy oraz wykorzystujemy Twoje dane osobowe, a także określić sposoby kontrolowania i określania preferencji, jakie masz do dyspozycji, udostępniając swoje dane osobowe.

Taki jest cel niniejszej Polityki Prywatności („Polityka”), która zawiera szczegółowe informacje na ten temat.

 

2. Informacje na temat Polityki

W niniejszej Polityce zostały określone najważniejsze informacje dotyczące Twojego stosunku w ramach danych osobowych ze CricksyDog Niniejsza Polityka ma zastosowanie do wszystkich usług CricksyDog oraz wszelkich powiązanych usług (zwanych dalej „Serwis CricksyDog”). Warunki regulujące korzystanie z Serwisu CricksyDog zostały określone w naszym Regulaminie Korzystania z Serwisu („Regulamin Korzystania z Serwisu”).

Możemy okresowo opracowywać nowe lub oferować dodatkowe usługi. Jeśli wprowadzenie nowych lub dodatkowych usług spowoduje zmianę sposobu, w jaki gromadzimy lub przetwarzamy Twoje dane osobowe, przekażemy Ci dodatkowe informacje, warunki lub zasady. O ile nie określono inaczej, wprowadzane nowe lub dodatkowe usługi będą podlegać postanowieniom niniejszej Polityki.

Celem niniejszej Polityki jest:

 • zagwarantowanie, że rozumiesz, jakie dane osobowe pobieramy za Twoją zgodą oraz powody, dla których gromadzimy i wykorzystujemy te dane oraz komu je udostępniamy;
 • wyjaśnienie, w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe, które nam podajesz, abyś korzystał się z przyjemnością z Serwisu CricksyDog; oraz
 • wyjaśnienie Twoich praw i preferencji w odniesieniu do gromadzonych przez nas danych osobowych oraz sposobu, w jaki chronimy Twoją prywatność.

Mamy nadzieję, że pomoże to Tobie zrozumieć nasze zobowiązania dotyczące prywatności. Szczegółowe wyjaśnienia terminów użytych w niniejszej Polityce można znaleźć w naszym Centrum Prywatności w witrynie CricksyDog.pl. Informacje o tym, w jaki sposób skontaktować się z nami w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości są dostępne w poniższej sekcji „Dane kontaktowe” 14. Ewentualnie, jeśli nie zgadzasz się z treścią niniejszej Polityki, pamiętaj, że samodzielnie decydujesz, czy chcesz korzystać z Serwisu CricksyDog.

 

3. Twoje prawa i preferencje: Kontrola i możliwość wyboru

Być może masz świadomość, że nowe prawo Unii Europejskiej, zwane ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych lub „RODO”, przyznaje osobom fizycznym pewne prawa w odniesieniu do ich danych osobowych. W związku z tym wdrożyliśmy dodatkowe mechanizmy kontroli przejrzystości i dostępu w naszym Centrum prywatności i Ustawieniach prywatności, aby pomóc użytkownikom w korzystaniu z tych praw. Prawa przyznane osobom fizycznym, dostępne w zakresie, w jakim jest to możliwe oraz z wyjątkiem przypadków, w których jest to ograniczone przez obowiązujące prawo, są następujące:

 • prawo dostępu — prawo do bycia informowanym oraz żądania dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych;
 • prawo do sprostowania — prawo do żądania poprawienia lub zaktualizowania danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niepełne;
 • prawo do usunięcia — prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia — prawo do żądania zaprzestania przez nas tymczasowo lub na stałe przetwarzania wszystkich lub części danych osobowych;
 • prawo do sprzeciwu —
 • prawo do sprzeciwu, w dowolnym momencie, wobec przetwarzania przez nas danych osobowych z przyczyn odnoszących się do konkretnych sytuacji;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego;
 • prawo do przenoszenia danych — prawo do zażądania kopii elektronicznej danych osobowych lub przekazania ich w celu wykorzystania przez strony trzecie; oraz
 • prawo do odmowy bycia przedmiotem automatycznie podejmowanych decyzji — prawo do niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na automatycznym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, jeśli dana decyzja może powodować dla użytkownika skutki prawne lub mieć podobny efekt.

W celu umożliwienia łatwego korzystania z rzeczonych praw oraz rejestrowania preferencji w odniesieniu do tego, w jaki sposób CricksyDog wykorzystuje Twoje dane osobowe, oferujemy dostęp do następujących funkcji za pomocą strony Ustawienia konta:

 • Ustawienia prywatności — umożliwiają kontrolę niektórych kategorii danych osobowych, jakie przetwarzamy na Twój temat, umożliwiają uzyskanie dostępu do danych osobowych za pomocą przycisku „Pobierz moje dane” oraz zawierają odnośnik do Centrum Prywatności w witrynie CricksyDog.pl, gdzie możesz dowiedzieć się więcej na temat tego, w jaki sposób CricksyDog wykorzystuje Twoje dane osobowe oraz na temat przysługujących Tobie praw; oraz,
 • Ustawienia powiadomień — umożliwiają użytkownikowi wybranie, jakie wiadomości będzie otrzymywać od CricksyDog, zarządzanie publicznie dostępnymi danymi osobowymi oraz ustawienie preferencji dotyczących udostępniania danych.

Centrum Prywatności umożliwia zarządzanie przetwarzaniem danych osobowych przez CricksyDog. Dostępne są tam informacje o tym, co dzieje się, jeśli dostosujesz swoje ustawienia na stronie Ustawienia konta oraz w jaki sposób zrezygnować z otrzymywania określonych informacji od CricksyDog. Jeżeli wysyłamy do Ciebie elektroniczne wiadomości marketingowe w oparciu o Twoją zgodę lub w inny sposób dozwolony przez obowiązujące prawo, możesz w dowolnej chwili wycofać taką zgodę lub wyrazić sprzeciw („rezygnacja”) bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Elektroniczne wiadomości marketingowe, jakie będziesz otrzymywać od CricksyDog (np. przesyłane pocztą elektroniczną), obejmują mechanizm rezygnacji dostępny w samej wiadomości (np. odnośnik umożliwiający rezygnację z subskrypcji dostępny w wiadomości e-mail wysyłanej do użytkownika).

Więcej informacji na temat zawartych w RODO praw opisanych powyżej oraz możliwości sprawowania kontroli, którą zapewniamy wszystkim użytkownikom CricksyDog w odniesieniu do tych praw, zostało przedstawionych w sekcji „Twoje prawa” w Centrum Prywatności. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Twojej prywatności, praw oraz ich egzekwowania, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych za pomocą formularza „Kontakt” dostępnego w Centrum Prywatności. Odpowiemy na Twoje zapytanie w rozsądnym terminie po zweryfikowaniu Twojej tożsamości. W przypadku braku zadowolenia ze sposobu, w jaki wykorzystujemy Twoje dane osobowe, możesz się również skontaktować i złożyć skargę do szwedzkiego organu ochrony danych (Datainspektionen) lub lokalnego organu ochrony danych.

 

4. Sposób, w jaki gromadzimy dane osobowe

Gromadzimy dane osobowe przy następujących okazjach:

 • Kiedy rejestrujesz się w Serwisie CricksyDog — kiedy rejestrujesz się w Serwisie CricksyDog, gromadzone będą określone dane osobowe, aby użytkownik mógł korzystać z Serwisu CricksyDog, takie jak adres e-mail, data urodzenia, płeć oraz kraj.
 • Kiedy korzystasz z Serwisu CricksyDog — kiedy korzystasz z Serwisu CricksyDog, gromadzimy dane osobowe na temat korzystania przez Ciebie z Serwisu CricksyDog
 • Od stron trzecich — będziemy otrzymywać dane osobowe dotyczące Ciebie lub Twojej aktywności od stron trzecich, w tym reklamodawców oraz współpracujących z nami partnerów, w celu udostępniania Serwisu CricksyDog (patrz: Udostępnianie danych osobowych). Będziemy wykorzystywać tego rodzaju dane osobowe jedynie w przypadku wyrażenia zgody na udostępnianie danych przez CricksyDog lub podmiot zewnętrzny lub jeśli CricksyDog posiada uzasadniony powód, aby wykorzystywać dane osobowe w celu udostępniania Serwisu CricksyDog.

Wykorzystujemy zanonimizowane lub zagregowane informacje w celach, takich jak testowanie systemów IT, badania, analiza danych, tworzenie modeli marketingowych i promocyjnych, ulepszanie Serwisu CricksyDog oraz opracowywanie nowych funkcji i opcji w ramach Serwisu CricksyDog.

 

5. Zatrzymywanie i usuwanie danych

Dane osobowe użytkownika przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne, aby dostarczać Serwis CricksyDog, oraz w uzasadnionych i koniecznych celach biznesowych, takich jak utrzymanie wydajności Serwisu CricksyDog, podejmowanie decyzji dotyczących nowych funkcji i ofert w oparciu o dane, wywiązywanie się ze zobowiązań prawnych oraz rozstrzyganie konfliktów. Twoje dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będziesz korzystać z Serwisu CricksyDog.

 Na Twój wniosek usuniemy lub zanonimizujemy Twoje dane osobowe, tak aby nie służyły one już do Twojej identyfikacji, chyba że zostaniemy prawnie upoważnieni lub zobowiązani do przechowywania określonych danych osobowych, w tym w poniższych sytuacjach:

 • jeśli istnieć będą nierozwiązane kwestie dotyczące Twojego konta, takie jak nieuregulowane płatności na koncie lub nierozstrzygnięte roszczenia lub spory, będziemy przechowywać niezbędne dane osobowe do czasu rozwiązania problemu;
 • jeśli będziemy zobowiązani do zachowania danych osobowych w celu spełnienia zobowiązań prawnych, podatkowych oraz rachunkowych, będziemy przechowywać niezbędne dane osobowe przez okres wymagany przez obowiązujące prawo; i/lub,
 • w celu ochrony naszych uzasadnionych celów biznesowych, takich jak zapobieganie oszustwom lub zapewnianie bezpieczeństwa naszym użytkownikom.

 

6. Bezpieczeństwo danych osobowych

Naszym celem jest ochrona danych osobowych naszych użytkowników. Wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Twoje dane osobowe, jednak pamiętaj, że żaden system nigdy nie jest całkowicie bezpieczny. Wdrożyliśmy różne zasady, takie jak pseudonimizacja, szyfrowanie, polityki regulujące dostęp oraz przechowywanie, aby chronić przed nieautoryzowanym dostępem oraz niepotrzebnym przechowywaniem danych osobowych użytkownika w naszych systemach.

Twoje konto użytkownika jest chronione hasłem, więc zachęcamy do wybrania unikalnego i silnego hasła oraz ograniczania dostępu do komputera i przeglądarki, jak również wylogowywanie się za każdym razem po zakończeniu korzystania z Serwisu CricksyDog.

 

7. Zmiany w Polityce Prywatności

Okresowo możemy zmieniać zapisy Polityki.

W przypadku wprowadzenia istotnych zmian do niniejszej Polityki powiadomimy Cię o nich w sposób wyraźny i dostosowany do okoliczności, np. wyświetlając dobrze widoczną informację w Serwisie CricksyDog lub wysyłając Ci wiadomość e-mail. W niektórych przypadkach powiadomimy Cię z wyprzedzeniem.

Dlatego też prosimy o uważne czytanie takich powiadomień.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat niniejszej Polityki oraz tego, w jaki sposób CricksyDog wykorzystuje Twoje dane osobowe, odwiedź Centrum Prywatności w witrynie CricksyDog.pl, gdzie dostępne są dalsze informacje.

 

8. Dane kontaktowe

Dziękujemy za przeczytanie naszej Polityki Prywatności. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych za pomocą formularza „Kontakt” dostępnego w Centrum Prywatności lub wysłanie do nas wiadomości na adres:

Vargyas Petfood Kft.

Osli utca 16
Kapuvár
9330
Węgry

CricksyDog jest administratorem danych dla celów związanych z przetwarzaniem danych osobowych w ramach tej Polityki.

Mamy nadzieję, że podoba Ci się CricksyDog.pl!
© CricksyDog

Niezależnie zweryfikowany
1065 opinii